Advertisement

Permohonan Program Graduan Kijang 2023 Bank Negara Malaysia


Program Graduan Kijang adalah program yang bertujuan memberikan pendedahan unik kepada graduan mengenai peranan BNM yang pelbagai dalam membangunkan negara.

Menerusi program ini, graduan akan diberikan latihan di BNM dan berpeluang mendapatkan pengalaman pekerjaan sebelum diberi pekerjaan tetap.

Para graduan yang berminat boleh membuat permohonan kepada BNM mulai 15 Julai hingga 3 Ogos 2023.

Aliran Program Graduan Kijang

Program ini menawarkan tiga aliran program kepada para graduan iaitu:

 • Graduan Penganalisis.
 • Graduan Penganalisis Penyeliaan
 • Graduan Penganalisis Digital.

Graduan Penganalisis

Aliran Graduan Penganalisis memberikan pengalaman kepada graduan tentang tugasan di perbankan pusat.

Graduan akan ditugaskan mengikut giliran di ketiga-tiga sektor di Bank Negara Malaysia selama 18 bulan iaitu:

 • Sektor Kestabilan Monetari
 • Sektor Kestabilan Kewangan
 • Sektor Pengurusan Korporat

Graduan Penganalisis Penyeliaan

Aliran Graduan Penganalisis Penyeliaan memberikan graduan pendedahan paling luas kepada industri perkhidmatan kewangan.

Graduan akan mendapat pendedahan secara langsung kepada operasi dan selok-belok institusi kewangan, membangunkan keupayaan penilaian risiko yang kukuh, dan mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang kesalinghubungan antara mandat kestabilan kewangan dan mandat lain Bank.

Sepanjang 18 bulan, graduan akan digilirkan merentas fungsi penyeliaan Bank, memberikan peluang untuk melibatkan diri dengan pemimpin industri dan pakar serta menyediakan laluan kerjaya yang memuaskan sebagai Penyelia.

Graduan Penganalisis Digital

Aliran Graduan Penganalisis Digital memberikan pendedahan kerja kepada graduan kepada infrastruktur teknologi bank pusat dan daya tahan IT dalam sektor kewangan.

Graduan akan diberikan giliran tugas dalam tiga pasukan Digital Bank untuk tempoh 18 bulan bagi membolehkan mereka meraih pengalaman yang mendalam dalam tugasan strategi dan operasi digital risiko IT serta penyeliaan dan tugasan sains data.

Syarat Permohonan

Graduan yang berminat perlu memenuhi syarat-syarat permohonan iaitu:

 • Warganegara Malaysia.
 • Pelajar sedang belajar atau memiliki kelayakan akademik yang berikut:
  – Dijangka mencapai, atau telah mencapai, ijazah kelas kedua atas (2:1), atau CGPA 3.5/4, atau WAM 75% dalam ijazah sarjana muda atau sarjana dalam mana-mana disiplin daripada institusi akademik terkemuka; atau
  – Dijangka mencapai, atau telah mencapai, skor purata sebanyak 65 dalam semua kertas peperiksaan, dengan ulangan peperiksaan yang minimum dalam kelayakan perakaunan profesional daripada institusi akademik terkemuka.
 • Sudah mendapat keputusan akhir sebelum 1 April atau 1 September.
 • Mempunyai kurang daripada setahun pengalaman bekerja sepenuh masa selepas tamat pengajian.

Tatacara Permohonan Program Graduan Kijang

Permohonan boleh dilakukan menerusi langkah-langkah berikut iaitu:

 1. Layari laman web https://careers.bnm.gov.my/kijang-graduate-programme
 2. Klik butang ‘Apply Now.’
 3. Pemohon dibawa ke paparan lain dan klik butang ‘Apply Now’ berwarna hijau.
 4. Klik bahagian ‘Register.’
 5. Masukkan maklumat peribadi dan klik butang ‘Register.’
 6. Log masuk dengan memasukkan email dan kata laluan.
 7. Setelah berjaya, sila lengkapkan permohonan sehingga tamat.

Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut mengenai Program Graduan Kijang boleh dirujuk melalui laman web https://www.bnm.gov.my/kgp.

Advertisement


Leave a Comment