Advertisement

Permohonan Program Pra Diploma Pengajian Islam UiTM 2024


PROGRAM PRA DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

Pra Diploma Pengajian Islam (IC001 | IC002) | Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) | 1 Semester / 6 Bulan Syarat Kemasukan:

Lulus SPM dengan mendapat minimum tiga (3) Kepujian termasuk Bahasa Melayu

Lulus Matematik/Matematik Tambahan

Lulus Sejarah

Lulus Bahasa Inggeris

Lulus LULUS Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Turath Bahasa Arab / Al-Lughah Al-ArabiahAl-Mu’asirah / Al-Adab

LULUS Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Turath Al-Quran dan Al-Sunnah / Turath Dirasat Islamiah / Usul Al-Din / Al-Syariah / Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

Peluang menyambung pengajian ke program Diploma, Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)

Panduan Program Pra Diploma UiTM : https://sites.google.com/uitm.edu.my/prauitm

Advertisement


Leave a Comment