Advertisement

Permohonan Pinjaman Boleh Ubah Dalam Negara Tahun 2023


Permohonan Boleh Ubah Dalam Negara merupakan pinjaman pelajaran yang diberikan kepada pelajar IPTA dan IPTS yang berasal daripada Selangor yang layak.

Bagi pelajar yang berminat untuk mendapatkan pinjaman ini, permohonan boleh dibuat secara atas talian mulai mulai 15 Mei hingga 14 Jun 2023.

Peringkat Pengajian

Peringkat pengajian yang layak untuk membuat permohonan adalah seperti berikut:

 • Sijil
 • Diploma
 • Ijazah Sarjana Muda

Kadar Pembiayaan

Kadar pembiayaan yang ditawarkan adalah seperti berikut:

Peringkat PengajianIPTA/IPTS
(Kadar Setahun)
SijilRM4,000.00
DiplomaRM8,000.00
Ijazah Sarjana Muda
(Pelbagai dan Veterinar)
RM10,000.00
Perubatan dan PergigianRM 12,000.00

Pengurangan Pinjaman

Pembiayaan yang akan diberikan adalah dalam bentuk pinjaman pelajaran boleh ubah di mana pengurangan bayaran balik akan diberikan mengikut pencapaian CGPA/PNGK akhir pelajar.

Selain daripada CGPA/PNGK, pelajar juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Tamat pengajian dalam tempoh seperti yang ditetapkan dalam surat tawaran.
 2. Tidak melanggar mana-mana syarat seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Perjanjian.
 3. Mengemukakan salinan transkrip rasmi dan sijil senat yang telah disahkan oleh pihak Universiti kepada Urus Setia TKWBNS.

Syarat Am

Syarat am yang perlu dipenuhi oleh pelajar yang ingin memohon adalah seperti berikut:

 1. Pemohon dan ibu dan bapa merupakan warganegara Malaysia.
 2. Pemohon, ibu atau bapa lahir di Selangor; atau
 3. Pemohon telah dan sedang bermastautin lebih daripada 10 tahun di Selangor; (keutamaan diberikan kepada anak Selangor).
 4. Telah mendaftarkan diri bagi pengajian sepenuh masa di peringkat Diploma/Ijazah Sarjana Muda/Ijazah Perubatan.
 5. Sedang mengikuti pengajian di IPTA seluruh Malaysia atau IPTS dalam Negeri Selangor dan Kuala Lumpur yang diiktiraf oleh Kerajaan secara sepenuh masa.
 6. Pemohon bukan pelajar tahun akhir pengajian atau diberikan lanjutan tempoh pengajian.
 7. Pemohon belum menerima sebarang tajaan lain (biasiswa, pinjaman atau dermasiswa) termasuk bagi Ijazah Perubatan, Pergigian dan Veterinar).
 8. Pendapatan isi rumah (ibu dan bapa) hendaklah tidak melebihi RM 20,000.00 sebulan (gaji pokok). 

Syarat Akademik

Selain itu, pelajar juga perlu memenuhi syarat akademik yang ditetapkan:

i) Sijil

 1. Memperolehi sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran SPM (bidang dan teknikal).
 2. Memperolehi sekurang-kurangnya 4 kepujian dalam mana-mana pelajaran di peringkat SPM (IPTA).

 ii)  Diploma

 1. Memperoleh sekurang-kurangnya 5 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran di peringkat SPM; atau
 2. Memperoleh kelayakan Sijil dengan kelulusan PNGK/CGPA 2.50 ke atas.

 iii) Ijazah Sarjana Muda

 1. Memperoleh kelayakan Sijil Tahun Asas/Pra-Ijazah/Matrikulasi/Diploma dengan kelulusan PNGK/CGPA 2.50 ke atas; atau
 2. Memperoleh sekurang-kurangnya 4 Gred C dalam mana-mana mata pelajaran di peringkat STPM; atau
 3. Memperoleh sekurang-kurangnya 5 kelulusan (jayyid) dalam mana-mana mata pelajaran di peringkat STAM.

iv) Ijazah Perubatan

 1. Sedang mengikuti Ijazah Perubatan dan Pembedahan/Pergigian di Universiti Awam yang disenaraikan.

Cara Memohon

Permohonan pinjaman ini boleh dibuat menerusi langkah-langkah berikut:

 1. Layari pautan permohonan iaitu https://edanapendidikan.selangor.gov.my/login.
 2. Klik butang ‘Daftar.’
 3. Isi maklumat yang diperlukan dan klik butang ‘Daftar Akaun.’
 4. Log masuk dengan memasukkan no kad pengenalan dan kata laluan.
 5. Isi maklumat permohonan dengan lengkap dan betul.
 6. Muat naik dokumen yang diperlukan.
 7. Hantar permohonan setelah semua maklumat diisi dan dilengkapkan.

Dokumen Yang Diperlukan

Dokumen yang diperlukan untuk dimuat naik adalah seperti berikut:

 1. Salinan sijil lahir pemohon, salinan my kad pemohon, bapa dan ibu, salinan sijil berhenti sekolah (rendah dan menengah), salinan keputusan SPM/STPM/STAM/ Matrikulasi/Asasi/Diploma (mana yang berkaitan).
 2. Salinan slip gaji terkini (ibu dan bapa/penjaga). Untuk pesara, sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendiri/tidak bekerja/suri rumah sila dapatkan pengesahan pendapatan (disahkan oleh ketua kampung/ADUN/Penghulu/Pengerusi Taman/Penghulu Mukim/Ketua Blok sahaja).
 3. Bagi pemohon dan ibubapa yang tidak lahir di Negeri Selangor perlu mengemukakan pengesahan mastautin yang disahkan oleh Ketua Kampung/ADUN/Penghulu/Pengerusi Taman/Penghulu Mukim/Ketua Blok sahaja).
 4. Salinan Surat Kematian dan Surat Bercerai (jika berkaitan).

Permohonan yang tidak lengkap atau tidak disertakan dokumen yang diperlukan akan ditolak. Dokumen yang dicetak tidak perlu dihantar.

Pemohon hendaklah membuat semakan secara talian/online dalam tempoh dua minggu selepas tarikh tutup permohonan.

Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut mengenai PBUDN 2023, sila layari laman web https://danapendidikan.selangor.gov.my/.

Advertisement


Leave a Comment